Vesistöt

Maatutkaluotauksia voidaan suorittaa makean veden vesistöissä kesäisin veneestä ja talvella jään päältä. Useimmiten tarkoituksena on tutkia joen tai järven pohjan muotoa ja maa-aineksen laatua, mutta tutkan avulla voidaan myös paikantaa pohjaan uponneita kohteita.