Pilaantuneet alueet

Maatutkaluotauksella voidaan yrittää paikantaa maaperään ja pohjaveteen kulkeutuvia ongelmallisia maa-aineksia tai jätteitä. Menetelmällä on mahdollista kartoittaa saastevaikutuksen levinneisyyttä sekä minimoida näytteenottokairauksia ja kohdistaa niitä oikein.