Maatutkaluotaus ja mittaukset

Maatutka on ”kaikuluotain”, jolla on mahdollista erottaa erilaisia kerroksia maaperästä sähkömagneettisen pulssin lähettämiseen ja vastaanottamiseen perustuen.

Maatutkaluotaus menetelmänä on kehitetty jo 1900-luvun alussa, mutta ensimmäiset kuluttajalaitteet tulivat markkinoille vasta 1980-luvulla. Olemme olleet edistämässä tutkan käyttöä ensimmäisten siviiliyritysten joukossa koko maailmassa jo vuodesta 1986.

Maatutkaluotaus on geofysikaalisena tutkimusmenetelmänä kustannustehokas, nopea ja ympäristöystävällinen. Yhden työpäivän aikana on mahdollista kerätä tietoa maastossa jopa useiden kilometrien alueelta, jälkiä jättämättä. Tutkaus suoritetaan yleensä jalkaisin maastossa liikkuen, tarvittaessa käytetään maastoajoneuvoja.

Maatutkalla saadaan tietoa nopeasti ja kattavasti laajoiltakin alueilta. Tuloksena saatava profiili tai leikkauskuva antaa hyvän yleiskuvan maa-aineskerroksista ja kallion syvyydestä. Jatkuva profiilitieto antaa esimerkiksi massalaskentaa varten tärkeää tietoa liikenneväylien tapaisissa kohteissa. Muut mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset voidaan kohdentaa maatutkaluotausten perusteella järkevästi. Kairaustiedot voidaan yhdistää maatutkaluotausprofiileihin referenssitietona. Luotauksia tehdessä sovitaan paikannusmittauksista aina tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

Maatutkaluotausta suunniteltaessa on oleellista selvittää, mitä tulokselta halutaan ja onko tutkittavalla alueella luotaustulosta heikentäviä tekijöitä. Kalustokokoonpanosta riippuen voidaan tavoitella maksimaalista syvyyttä (esimerkiksi pohjavesitutkimuksissa jopa 50 m) tai mahdollisimman tarkkaa erottelukykyä (esimerkiksi kaapelien paikantaminen asfaltin alta).

Paras mahdollinen tulos saavutetaan yhdistämällä aina ammattilaisen tekemä maastotutkimus ja vankkaan kokemukseen perustuva tutkakuvan tulkinta.

Kokonaiskustannuksissa säästäminen referenssien ja jatkotutkimusten minimoinnin kautta

Kilpailukykyinen hinta suhteessa tiedon määrään

Tutkimukset maastossa nopeasti materiaalia rikkomattomalla menetelmällä

Tietoa laajaltakin alueelta kattavasti

Jatkuva profiilin antama tieto