Kunnallistekniikka

Maatutkan ensimmäisiä sovellusaloja oli kunnallistekniset tutkimukset ja ne muodostavat edelleen merkittävän osuuden liikevaihdostamme. Esimerkiksi kaavoitettavilla alueilla on kokonaiskustannuksiltaan lähes aina edullisinta selvittää maatutkalla alueen yleinen maaperän rakenne ja sen jälkeen kohdentaa tarkemmat tutkimukset oleellisiin kohtiin.

Jatkuva tulosprofiili

Jatkuvan tulosprofiilin ansiosta saadaan kattava yleiskuva maa- ja kallioperäolosuhteista. Mitä erilaisimmissa olosuhteissa, toimittiinpa luonnontilaisilla suojelun alaisilla alueilla tai rakennetuilla katu- ja piha-alueilla, voidaan nopeasti ja jälkiä jättämättä tutkia esimerkiksi vaihtoehtoisia reittejä linjauksille. Tutkalla on mahdollista myös paikantaa olemassa olevia vesijohtoja, kaapeleita ja muita maanalaisia rakenteita. Saneerattavilla alueilla voidaan tutkata vanhoja tierakenteita ja löytää niiden ongelmakohdat