Maa-aines

Maa-ainestutkimukset ovat tyypillisimpiä maatutkan käyttökohteita. Laajoiltakin alueilta on mahdollista saada helposti ja nopeasti yleiskuva massalaskentojen pohjaksi.

Maatutkalla saadaan yleensä määriteltyä pohjaveden pinnan taso, materiaalin jakautuminen alueella sekä suhteellinen karkeusaste. Kalliopinnan paikannus samoin kuin suuntaa-antava arvio kallion laadusta on yleensä myös mahdollista. Karkeissa materiaaleissa on mahdollista saavuttaa jopa 50 metrin syvyysulottuvuus.

Pitkäaikaisina asiakkainamme ovat monet maa-aineksia hyödyntävät yritykset ympäri Suomea.