Padot

Maatutkaluotauksella on mahdollista selvittää maapatojen rakennetta ja rakenteen muutoksia esimerkiksi turvallisuusselvityksiä varten. Olemme tutkineet Suomessa ja Ruotsissa kymmeniä maapatoja.