Turvealueet

Maatutkaluotaus soveltuu erinomaisesti turvealueiden maaperätutkimuksiin. Turvekerrosten paksuuden ja reuna-alueiden maaperän rakenteiden selvittäminen ovat tyypillisimpiä tehtäviämme.